1 lít Sika bằng bao nhiêu kg?

sika latex

Trả lời câu hỏi 1 lít Sika bằng bao nhiêu kg?

1 lít Sika bằng bao nhiêu kg? Theo thông số kỹ thuật của sản phẩm Sika Latex, khối lượng thể tích của sản phẩm này là khoảng 1.02 kg/lít. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khối lượng thể tích của Sika có thể thay đổi tùy thuộc vào loại Sika và điều kiện môi trường.

Sika Latex có khối lượng thể tích khoảng 1,02 kg, trong khi Sika Raintite có khối lượng thể tích khoảng 1,1 kg. Ngoài ra, nếu Sika được bảo quản ở nhiệt độ thấp, khối lượng thể tích của nó có thể giảm xuống.

Để có kết quả chính xác nhất, bạn nên tham khảo thông số kỹ thuật của sản phẩm tại thời điểm mua hàng, vì khối lượng thể tích của Sika Latex có thể thay đổi tùy theo nhiệt độ và áp suất.

Vui lòng lưu ý rằng thông tin này chỉ áp dụng cho sản phẩm Sika Latex và có thể không áp dụng cho các loại Sika khác. Để biết khối lượng chính xác của một loại Sika cụ thể, hãy tham khảo thông số kỹ thuật và hướng dẫn của sản phẩm đó.

Contact Me on Zalo
0812223333