Sơn chống thấm ngoài trời sau bao lâu thì khô?

Sơn chống thấm ngoài trời

Thời gian khô của sơn chống thấm ngoài trời

Việc thi công sơn chống thấm ngoài trời chắc chắn cần phải tính toán đến thời gian khô của lớp sơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ công việc mà còn đảm bảo chất lượng của lớp sơn.

Thời gian khô khi thi công sơn vào những hôm trời nồm

Trời nồm với độ ẩm cao có thể khiến thời gian khô của lớp sơn kéo dài lên. Trong những trường hợp như vậy, có thể phải mất vài tiếng để lớp sơn khô hoàn toàn.

Tình hình khi tường còn bị ẩm

Khi tường còn bị ẩm, việc để lớp sơn khô càng trở nên khó khăn hơn. Trong trường hợp này, có thể phải mất đến nửa ngày để lớp sơn khô hoàn toàn.

Thời gian khô khi thi công sơn vào những ngày trời nắng ráo

Ngược lại, khi thi công sơn vào những ngày trời nắng ráo, nhiều gió, thì thời gian khô của lớp sơn sẽ nhanh hơn rõ rệt. Điển hình, thời gian khô chỉ mất khoảng 30 – 45 phút.

Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm thi công sơn chống thấm ngoài trời cần phải tính toán kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho lớp sơn.

Contact Me on Zalo